OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup veškerého sortimentu v internetovém obchodě provozovaném na doméně www.sharp-partner.cz, na níž je dále přesměrována i internetová adresa www.sharppartner.cz . Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.sharp-partner.cz je Robert Desort, IČ: 45740780. Na Spáleništi 260, 190 11 Praha 9 (nejedná se o adresu prodejny). Kontaktní údaje – adresy provozoven, telefony, e-mail apod. jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i Reklamační řád, který je přístupný v sekci Servis a reklamace (dohromady dále jen Obchodní podmínky).


I. Obecná ustanovení

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Objednávka kupujícího je akceptací nabídky Prodávajícího uveřejněné na internetových stránkách obchodu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího do sféry Prodávajícího, tímto momentem vznikají mezi kupujícím a Prodávajícím práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy. Doručení objednávky Prodávajícímu je kupujícímu neprodleně potvrzeno e-mailovou zprávou.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. Kupujícímu je zaslána v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy, je tedy kupujícímu umožněna její archivace a reprodukce. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou podrobně a srozumitelně popsány v sekci Vše o nákupu.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.sharp-partner.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí v případě spotřebitele občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v případě, že je smluvní stranou jiný subjekt (podnikatel), postupuje se v takových případech v souladu s obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).


II. Ceny

Veškeré ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH.

Ceny nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu – cena za dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží. Viz kapitola V. těchto Obchodních podmínek.

Ceny zahrnují tzv. recyklační poplatek, neboli poplatek za likvidaci historických elektrozařízení.

 


III. Objednání zboží

Jakmile si vyberete požadovaný výrobek a rozhodnete se jej koupit, zadejte do příslušného políčka množství kusů (předem je u zboží automaticky vyplněné množství 1 kus), poté klikněte na ikonu nákupního košíku. Tím zboží přidáte do svého košíku a budete automaticky přesměrováni na stránku Vašeho nákupního košíku. Můžete však dále pokračovat v nákupu.

Pokud jste již do košíku vložili vše, co jste chtěli, zkontrolujte si pečlivě jeho obsah. Je-li vše v pořádku, následuje další krok, kterým je vyplnění formuláře. V něm uvedete své údaje a zvolíte si způsob platby
a doručení. Kupující odpovídá za to, že údaje uvedené při objednávce jsou pravdivé a úplné a odpovídají skutečnosti.

Poté zbývá už jen poslední věc – odeslání objednávky. Před jejím odesláním doporučujeme ještě jednou pečlivě vše překontrolovat. Po odeslání objednávky obdržíte během několika minut na Váš e-mail potvrzení objednávky, která byla zaslána k vyřízení. Nejpozději další den, obvykle však do několika desítek minut, se Vám ozve náš operátor. Potvrdí Vám objednávku a vybrané způsoby platby a doručení. Objednávky jsou závazné.
 

IV. Způsoby platby

Zboží lze zaplatit jedním z následujících způsobů:

- hotově na naší provozovně v Praze – v případě osobního odběru objednaného zboží (platba pouze v hotovosti)

- dobírkou – kupní cena objednaného zboží se hradí až při jeho doručení pracovníkovi přepravní služby při převzetí zásilky (platit lze hotově i platební kartou).

- bankovním převodem – na objednávce bude uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol (č. objednávky), který bude vaši platbu identifikovat. Objednané zboží je expedováno až v okamžiku připsání částky na účet prodávajícího.

- platební kartou přes zabezpečenou platební bránu Comgate. Údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a obchodník k nim nemá přístup. 

- odloženou platbou až o 30 dnů přes službu PlatímPak provozovanou bankou Raiffeisenbank a.s. . Tato platba je možná v maximální hodnotě 25.000,- Kč.

 


V. Doručení zboží

Vlastní komfortní doprava – Praha

Tato doprava se vztahuje pouze na menší spotřebiče a televize. Rozvozy zboží jsou standardně prováděny ve všední dny mezi 7:00 - 20:00 hod. Po dohodě je možné také doručení o víkendu. Zboží je doručeno až do bytu kupujícího, kde je za přítomnosti řidiče  zkontrolováno a je na místě potvrzen záruční list. Služba je zajišťována pouze na území hl.m. Prahy a v části Prahy-východ. Prodávajícího bude kontaktovat kupujícího a domluví s ním termín dodání zboží. Doprava je hrazena kupujícím ve výši 149,- Kč (včetně DPH). Při nákupu za více jak 3.500,- je tato doprava poskytována zdarma.

Osobní odběr

Osobní odběr zboží je možný v kamenné provozovně prodávajícího v Praze 9 Tento způsob dodání zboží je zdarma.

 

Přepravní služba PPL
Přeprava zboží po celé ČR do 20 kg. Zboží bude dopraveno buď na dobírku nebo lze kupní cenu uhradit předem. Doručovatel PPL se kupujícímu telefonicky ohlásí před příjezdem. Doprava je hrazena kupujícím ve výši 99,- Kč (včetně DPH). Při nákupu za více jak 3.500,- je tato doprava poskytována zdarma.

Doprava spediční firmou TopTrans
Zásilky větších rozměrů a při hmotnosti předmětu nad 30 kg - doručení po celé ČR. Zboží bude kupujícímu dopraveno na dodací adresu za první uzamykatelné dveře, pokud nebudou vzdáleny více jak 5 metrů od parkovacího místa vozu přepravní společnosti. Další případná manipulace je možná vždy pouze po dohodě s řidičem přepravní společnosti. Doručení probíhá v pracovních dnech od 8 do 16 hod. Doprava je hrazena kupujícím ve výši 299,- Kč (včetně DPH). Při nákupu za více jak 3.500,- je tato doprava poskytována zdarma.

Při nákupu více výrobků na jedné objednávce se dopravné nesčítá.

Kupujícímu je doporučeno zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice atd.) za asistence řidiče a převzít ji pouze tehdy, je-li zásilka kompletní a není viditelně poškozena. V opačném případě doporučujeme zaznamenat odmítnutí zásilky (a její poškození) do přepravního listu. Současně je kupujícímu doporučeno odmítnutí neúplné či poškozené zásilky oznámit obratem Prodávajícímu.

Pokud si kupující zvolí jako způsob dopravy „Vlastní komfortní dopravu – Praha“, zajišťuje prodávající zdarma odvoz všech polystyrenů, krabic a dalšího obalového materiálu od nových výrobků, má-li kupující o tuto službu zájem, oznámí to na místě převzetí řidiči (Prodávající však ze zkušeností doporučuje kupujícímu, aby si obal po nějakou dobu uschoval).

 


VI. Odstoupení kupujícího od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) má kupující – spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).

Spotřebitel nemůže od odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a dále od smlouvy na dodávku audio, video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal. Toto právo rovněž nelze využít u smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Pro snadné a rychlé vyřízení věci doporučuje Prodávající spotřebiteli následující postup:
- zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu.
- doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu Sharp-partner. Oplanská 2614, Praha 9, 19016 osobně nebo poštou.

S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět  k Prodávajícímu.

Vrácené zboží uveďte do původního stavu tak, aby bylo vráceno kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, bez známek opotřebení. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. 

Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu.
  
Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu za zboží buď složenkou nebo převodem na účet kupujícího nejpozději do 14 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

 


VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže se plnění, které je předmětem kupní smlouvy stane nemožným (tzn. objednané zboží se již nevyrábí, nedodává a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek či po sjednaném čase).

V případě, že tato situace nastane, Prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána složenkou na jeho adresu v nejkratším možném termínu.


VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění.  Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány ýhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.


 
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a budou použity výhradně ke komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím a k úspěšnému splnění kupní smlouvy, případně dalších povinností z ní plynoucích. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákazník uzavřením smlouvy, registrací zákazníka či žadatele o novinky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník má dále právo na vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího, pokud o to písemně požádá.

Zákazník současně souhlasí s tím, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě Prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky. Pokud nebude mít o tyto informace zájem, má zákazník možnost jejich zasílání kdykoliv písemně ukončit.

 

 IX. Řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

 


 
REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád platí pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.sharp-partner.cz od prodávajícího Robert Desort., IČ:45740780,

Tento reklamační řád blíže vymezuje práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího plynoucí z odpovědnosti za vady a způsob uplatnění a vyřízení reklamací, přičemž se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Tento reklamační řád je současní Obchodních podmínek Prodávajícího a jako takový je součástí uzavřené kupní smlouvy.


I. Místo a způsob uplatnění reklamace

Chcete-li uplatnit záruční opravu, doporučujeme obrátit se přímo na autorizovaná servisní střediska. Je to nejrychlejší a nejsnazší možnost. Autorizovaným servisem pro Sharp je firma Perfekt servis: www.perfektservis.cz

Reklamaci lze samozřejmě uplatnit i korespondenčně, zasláním reklamovaného zboží na adresu Prodávajícího: Sharp-partner, Oplanská 2614, 190 16. V takovém případě je kupující povinen spolu se zbožím zaslat i co nejpodrobnější popis vady spolu s informací jaký způsob vyřízení reklamace preferuje.


II. Záruční doba

Všechny naše prodávané výrobky pocházejí z oficiální prodejní sítě a mají samozřejmě servisní zastoupení v ČR. Na všechny výrobky se vztahuje záruka s délkou záruční doby 24 měsíců. Některé značky poskytují i prodlouženou záruku nebo bezplatný mimozáruční servis, pakliže je to uvedeno v záručním listu. K výrobkům je vydáván záruční list, pokud není výrobcem záruční list dodáván, slouží dle zákona jako záruční list daňový doklad.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku začíná běžet nová záruční doba ode dne jeho převzetí. Kupující dostane nový záruční list, případně daňový doklad, kde bude uvedeno nové výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu, případně daňového dokladu.


III. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


IV. Záruka

Vyskytne-li se v záruční době vada, má kupující následující práva:
 
- Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady a není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

- Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

- Jde-li o vadu odstranitelnou, která se vyskytla potřetí, když došlo dříve ke dvěma opravám stejné vady, nebo má-li zboží současně nejméně tři vady a z těchto důvodů nelze věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

Při oprávněné reklamaci má dále kupující, nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na následující případy:
- vady způsobené běžným opotřebením výrobku,
- mechanické poškození zboží kupujícím nebo jinou osobou,
- poškození zboží v důsledku jeho používání v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen či nadměrným přetěžováním výrobku,
- poškození způsobené neodborným zásahem (oprava, rozebírání apod.) do zboží,
- poškození způsobené nedodržením podmínek pro odbornou montáž s instalací,
- poškození způsobené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
- životnost výrobku marně uplynula.


V. Vyřízení reklamace

K řádnému uplatnění reklamace musí kupující učinit v záruční době prodávajícímu oznámení o uplatnění reklamace, z kterého bude plynout, jaké vady reklamuje. Pokud je reklamace uplatňována písemnou formou, musí být v záruční době prodávajícímu oznámení o reklamaci i doručeno. Kupující je povinen prokázat prodávajícímu existenci vady, vadu podrobně popsat a doložit, že zboží bylo u prodávajícího zakoupeno a k datu uplatnění reklamace dosud neuplynula záruční doba (což lze nejlépe předložením záručního listu nebo daňového dokladu o koupi).

Pro přepravu zboží k prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a v případě zasílání zboží označit zásilku příslušnými symboly. Zboží nemusí být v původním obalu (přesto původní obal doporučujeme), nicméně dodržení výše doporučených zásad minimalizuje riziko poškození zboží při přepravě. Nebezpečí škody při přepravě nese kupující.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu (viz výše). Prodávající není povinen kupujícího aktivně kontaktovat, reklamace je řádně vyřízena v zákonné lhůtě, pakliže je zboží připraveno u prodávajícího či příslušného servisu k vyzvednutí, o čemž kupující nemusí být prodávajícím vyrozuměn.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje (reklamační protokol). Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu, aby si tato potvrzení uchovával po celou záruční dobu, zejména pro případnou další reklamaci.